Xe tập lái không cần thuộc sở hữu của trường dạy lái xe

5/5 (1 bình chọn)
Từ 1-11, Nghị định 70/2022 bãi bỏ quy định về điều kiện xe tập lái thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Ngày 27-9, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2022 sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.
Học Lái Xe Ô Tô Cần Giuộc 
Học Lái Xe Ô Tô Cần Giuộc
Theo đó, Nghị định 70/2022 đã sửa đổi điều kiện về xe tập lái của cơ sở đào tạo lái ô tô tại Nghị định 65/2016. Cụ thể, xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái. Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để đào tạo lái xe nhưng không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái. Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo. So với hiện hành, Nghị định 70/2022 đã bỏ điều kiện xe tập lái thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo lái xe. Đồng thời cũng không còn quy định về xe tập lái có thể sử dụng xe hợp đồng thời hạn từ 1 năm trở lên với số lượng không vượt quá 50% số xe sở hữu cùng hạng tương ứng của cơ sở đào tạo đối với xe tập lái các hạng B1, B2, C, D, E; xe tập lái hạng FC có thể sử dụng xe hợp đồng với thời hạn và số lượng phù hợp với nhu cầu đào tạo. Riêng xe hạng B1, B2 có số tự động được sử dụng xe hợp đồng. Nghị định 70/2022 có hiệu lực từ ngày 1-11.
Thẻ:

Bình luận

Bình luận của bạn